Pereiti prie turinio

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2016 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su kompiuterinių tinklų, PC parinkimo, svetainių kūrimo, Android OS programų kūrimo tematiką.

 • UAB "Accel IT solutions" kompiuterių tinklo modernizavimas, VGTU, 2016

  • Darbe studentas aprašė kompiuterinių tinklų komponentus ir technologijas, atliko įmonės tinklo analizę, nustatė problemas ir pasiūlė naują tinklo įrangos konfigūraciją bei pateikė ekonominį projekto pagrindimą. Darbe buvo nagrinėjami tinklo elementai, protokolai, o analizė atskleidė trūkumus esamame tinklo modelyje. Studentas pasiūlė įdiegti naujus, efektyvesnius komponentus ir technologijas, siekiant gerinti tinklo veikimą. Taip pat buvo parengtas ekonominis vertinimas, apimantis įrangos įsigijimo ir įdiegimo išlaidas bei potencialias naudos gavimo rodiklius.
 • UAB EK GAL svetainės projektavimas ir sukūrimas, VGTU, 2016

  • Darbe studentas pateikė web technologijų apžvalgą ir atliko apklausą dėl jų naudojimo Lietuvoje. Remiantis gautais rezultatais, JOOMLA buvo pasirinkta kaip pagrindinė tinklalapio valdymo sistema. Studentas įdiegė šią tinklalapio valdymo sistemą ir pritaikė ją pagal užsakovo specifinius poreikius.
 • Antivirusinių programų įtaka Windows ir Ubuntu OS veikimui. VGTU, 2016

  • Darbe studentas pristatė kompiuterinių virusų apžvalgą ir antivirusinių programų veikimo principus, taip pat atliko tyrimą dėl antivirusinių programų įtakos operacinių sistemų veikimui. Tyrimo rezultatai buvo praktiškai patvirtinti Panevėžio kolegijoje ir taikomi naujos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimuose.
 • Android programos "grybų enciklopedija" kūrimas ir realizavimas skirtingose terpėse. VGTU, 2016

  • Baigiamasis darbas buvo skirtas kurti "Grybų enciklopedija" Android programą, kuri suteikia informaciją apie įvairius grybus. Darbe buvo atliktas tyrimas, siekiant suprasti naudotojų poreikius ir lūkesčius. Baigiamasis darbas padėjo studentui pritaikyti teorines žinias praktiniame projekte ir įgyti vertingos patirties programavime. Darbas atspindi studento sugebėjimus projektuoti, kurti ir adaptuoti programinę įrangą realiems naudotojams.
 • Kompiuterinių darbo vietų mažose įmonėse analizės ir rizikų vertinimo įrankio kūrimas UAB "Gipako" pagrindu. VKK, 2016

  • Baigiamojo darbo tikslas buvo sukurti analizės ir rizikų vertinimo įrankį, pritaikytą mažoms įmonėms, kurios naudoja kompiuterines darbo vietas. Darbas buvo atliktas, analizuojant UAB "Gipako" atvejį. Tyrimo metu buvo išsamiai analizuojamos esamos problemas ir rizikos, susijusios su kompiuterinėmis darbo vietomis šioje įmonėje. Remiantis gautais rezultatais, buvo sukurtas specializuotas įrankis, leidžiantis vertinti ir valdyti šias rizikas. Šis įrankis suteikia galimybę mažoms įmonėms efektyviau ir saugiau naudoti kompiuterines darbo vietas, taip pat įgyvendinti tinkamas saugos priemones. Šis projektas padėjo UAB "Gipako" ir gali turėti naudos ir kitoms mažosioms įmonėms, padedant joms geriau valdyti ir mažinti rizikas, susijusias su kompiuterinėmis darbo vietomis.

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2017 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su web technologijomis ir informacinių sistemų kūrimu skirti arba esamų sprendimų atnaujinimui, arba naujų sprendimų realizavimui.

 • Paslaugų užsakymo formavimo, informavimo apie vykdymą ir apmokėjimo informacinės sistemos kūrimas ir diegimas. VGTU, 2017

  • Darbo tikslas buvo sukurti ir įgyvendinti informacinę sistemą, kuri būtų skirta paslaugų užsakymo formavimui ir vykdymo informacijos teikimui. Ši sistema turį suteikti klientams patogią platformą, kurioje jie gali paprastai užsisakyti paslaugas, gauti informaciją apie jų vykdymą ir patogiai atlikti apmokėjimus. Kaip rezultatas, buvo sukurtas ir pritaikytas specializuotas įrankis, leidžiantis klientams lengvai ir efektyviai užsisakyti paslaugas bei gauti aktualią informaciją apie jų vykdymą.
 • UAB „TRANSCOUNT LT“ informacinės sistemos analizė ir modernizavimas. VKK, 2017

  • Darbo tikslas buvo išanalizuoti ir modernizuoti UAB "TRANSCOUNT LT" informacinę sistemą. Darbo metu buvo atliktas sistemos tyrimas, siekiant nustatyti esamas problemas, trūkumus ir poreikius. Remiantis gautais rezultatais, buvo sukurtas modernizavimo planas, kuris apėmė reikiamas tobulinimo ir atnaujinimo priemones. Proceso metu buvo atnaujintos arba pakeistos sistemos komponentės. Modernizuota informacinė sistema suteikę organizacijai daugiau funkcionalumo, efektyvumo ir patogumo.
 • Finansinių duomenų registravimo sistemos kūrimas pagal UAB Lexita reikalavimus. VKK, 2017

  • Darbo tikslas buvo sukurti web puslapio sprendimą skirta finansinių duomenų registravimui, atitinkanti UAB "Lexita" nustatytus reikalavimus. Darbo metu buvo atlikta išsami analizė, siekiant suprasti įmonės finansinių duomenų registravimo poreikius. Remiantis gautais rezultatais, buvo kuriamas specializuotas sprendimas, kuris leidžia efektyviai ir patikimai registruoti finansinius duomenis. Gautas sprendimas atitiko UAB "Lexita" suformuluotus reikalavimus, įskaitant tinkamą duomenų saugumą, duomenų struktūrą ir procesų valdymą.

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2018 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su web technologijomis , virtualizavimo ir daiktų interneto technologijomis (IoT).  

 • Kelių įrenginių prijungtų prie mikrokompiuterio valdymas naudojant I²C magistralės galimybes. VGTU, 2018

  • Darbo tikslas buvo valdyti kelius įrenginius, prijungtus prie mikrokompiuterio, naudojant I²C magistralės galimybes. Jo įgyvendinimo metu buvo įgyvendinta I²C magistralės konfigūracija, siekiant užtikrinti tinkamą ryšį ir komunikaciją su įrenginiais. Naudojant I²C protokolą, galima siųsti ir gauti duomenis iš kiekvieno prijungto jutiklio ar valdomo įrenginio. Šis projektas suteikia galimybę efektyviai ir patikimai valdyti kelių įrenginių veikimą, sumažinant laidinio ryšio naudojimą ir padidinant sistemų valdymo efektyvumą.
 • Vidinių maršrutizavimo protokolų palyginimas. VGTU, 2018

  • Darbo tikslas buvo atlikti išsamią vidinių maršrutizavimo protokolų palyginimo analizę. Darbo metu buvo nagrinėjami OSPF (Open Shortest Path First) ir RIP (Routing Information Protocol) protokolai, kurie yra plačiai naudojami vidaus tinklo maršrutizavime. Analizė apėmė šių protokolų veikimo principus, efektyvumą, plėtojimą ir tinkamumą skirtingoms tinklo aplinkybėms. Palyginimo rezultatai parodė, kad OSPF yra daugiau tinkamas sudėtingesniems ir dideliems tinklams dėl savo didesnio efektyvumo ir plėtojimo. Tačiau RIP yra paprastesnis ir gali būti tinkamas mažesniems tinklams su mažesniais reikalavimais.
 • Įmonės ryšių infrastruktūros projektavimas telekomunikacinio serverio ir virtualių mašinų pagrindu. VGTU, 2018

  • Šio darbo tikslas buvo sukurti efektyvų ir lankstų įmonės ryšių infrastruktūros projektą, veikianti telekomunikacinio serverio ir virtualių mašinų pagrindu. Darbe buvo nagrinėjami įmonės ryšių poreikiai ir infrastruktūros reikalavimai, siekiant sukurti patikimą ir laisvai keičiamą sistemą. Analizės rezultatai leido pasiūlyti telekomunikacinio serverio architektūrą, kur virtualios mašinos veiktų kaip paslaugų teikėjai. Toks sprendimas užtikrina efektyvų išteklių naudojimą, vietos ir administravimo išlaidų taupymą.
 • Vidinio programavimo kalbų palyginimas nekilnojamojo turto tinklapio kūrime. VGTU, 2018

  • Šiame darbe studentas atliko išsamią backend programavimo kalbų analizę ir palyginimą, siekiant nustatyti optimalią kalbą skirta nekilnojamojo turto tinklapio kūrimui. Tyrimo metu buvo vertinamas kelių kalbų funkcionalumas, našumas, saugumas ir plėtotės galimybės. Šis darbas atkreipia dėmesį į būtinybę pasirinkti tinkamą backend programavimo kalbą, kad būtų užtikrintas tinklapio efektyvumas, patikimumas ir tobulinimas ateityje.
 • Android OS programėlių kūrimo aplinkų lyginamoji analizė. VGTU, 2018

  • Šiame darbe studentas aprašo Android OS programų kūrimo aplinkų lyginamąją analizę. Apžvelgia teorinius programų kūrimo aspektus, įskaitant Android OS ypatumus. Analizuojamos įvairios IDE („Android Studio“, „Visual Studio“, „AppInventor 2“), o praktinėje dalyje realizuojamas „Telefonų knyga“ programos prototipas. Šis darbas suteikia vertingą informaciją programuotojams, norintiems geriau suprasti ir pasirinkti tinkamą programėlių kūrimo aplinką Android OS platformai.
 • Išmanaus namo monitoringo ir valdymo sistemos kūrimas naudojant mikrokompiuterį. VGTU, 2018

  • Šiame darbe studentas išsamiai aprašo teorinius aspektus, susijusius su daiktų internetu ir konkretų taikymo atvejų - išmanus namas, ir jo monitoringą per internetą. Taip pat atliko technologinių sprendimų analizę, kurioje aptarę mikrokompiuterių galimybės, sistemos komponentus ir technologijų tendencijas. Pateikia išmanaus namo projektą su sistemos schemomis, pradinėmis konfigūracijomis ir būsimos paslaugos prototipu. Šis darbas suteikia išsamią informaciją apie išmanųjį namą ir jo įgyvendinimą.
 • Operacinių sistemų diegimo nuotoliniu būdu įgyvendinimas UAB "BLUE BRIDGE BOND". VKK, 2018

  • Šio darbo tikslas buvo įgyvendinti operacinių sistemų diegimą nuotoliniu būdu UAB "BLUE BRIDGE BOND". Darbo metu buvo atlikta išsami analizė ir tyrimas, siekiant identifikuoti tinkamas technologines priemones ir procedūras. Remiantis gautais rezultatais, buvo sukurtas ir įgyvendintas nuotolinio operacinių sistemų diegimo sprendimas, kuris leidžia efektyviai ir saugiai diegti operacines sistemas į įmonės klientų kompiuterius. Tai leido UAB "BLUE BRIDGE BOND" sutaupyti laiką ir išteklius bei pagerinti operacinių sistemų diegimo procesą.
 • UAB „LAPTOP.LT“ ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS KŪRIMAS. VKK, 2018

  • Šiame darbe buvo siekiama sukurti elektroninę parduotuvę UAB "LAPTOP.LT". Darbo metu buvo atlikta išsami analizė ir planavimas, siekiant įgyvendinti reikiamas funkcionalumo ir dizaino reikalavimus. Remiantis gautais rezultatais, buvo kuriama elektroninė parduotuvė, kuri leidžia klientams patogiai naršyti ir įsigyti prekes bei paslaugas. Įgyvendinimas realizuotas vienos iš populiaresnių TVS pagrindu, siekiant suteikti teigiamą vartotojo patirtį.
 • The Workers Entrance Administration System Based on NFC Technology. VVK, 2018

  • The work presents a systematic and scientifically grounded exploration of the implementation of an access control system integrating Raspberry Pi microcomputer, Arduino board, NFC sensor, and electric lock. The study exhibits a rigorous investigation of the objectives and requirements of the system. The student demonstrates a comprehensive understanding of NFC technology and its relevance in access control systems. The practical realization of the system is meticulously explicated, emphasizing the seamless integration of the constituent components. The NFC sensor facilitates secure worker identification, while the electric lock ensures controlled access to restricted areas. The user-friendly interface and efficient administration capabilities contribute to the overall effectiveness of the system.

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2019 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su internetinių parduotuvių kūrimu, lokalaus serverio ar darbo vietų virtualizavimas ir jo technologijomis bei stebėsenos įrankių diegimu. 

 • UAB „MARKMONITOR“ lokalaus serverio virtualizavimo projektas. VKK, 2019

  • Darbas apima serverių architektūros analizę, virtualizacijos privalumų ir iššūkių apžvalgą bei pasirinktų virtualizacijos platformų vertinimą. Aprašant praktinė šio projekto dalį studentas siūlo konkrečius sprendimus ir metodiką lokalaus serverio virtualizavimui. Taip pat aptariami numatomi naudos aspektai, pvz., išteklių taupymas ir lengvas infrastruktūros valdymas. Šis projektas suteikia vertingą informaciją ir rekomendacijas UAB "MARKMONITOR" atliekant lokalaus serverio virtualizavimą. 
 • Kompiuterinių tinklų tobulinimo projektas UAB „SISTEMŲ INTEGRACIJOS SPRENDIMAI“. VKK, 2019

  • Darbe studentas pristato sprendimui keliamus tikslus ir uždavinius bei teorinius aspektus, susijusius su kompiuterinių tinklų projektavimu ir optimizavimu. Analizuojami tinklo infrastruktūros poreikiai, aptariamos technologijos ir sprendimai, siekiant padidinti tinklo našumą ir efektyvumą. Darbo praktinė dalis apima konkrečius sprendimus ir veiksmus, kuriais siekiama tobulinti organizacijos kompiuterinį tinklą. Tai gali apimti tinklo architektūros pakeitimus, tinklo elementų modernizaciją arba tinklo saugumo stiprinimą. Projektas siekia pagerinti tinklo veikimą, padidinti duomenų perdavimo greitį ir užtikrinti tinklo stabilią veikimą. Šio darbo rezultatai yra naudingi UAB "SISTEMŲ INTEGRACIJOS SPRENDIMAI" organizacijai, padedant jiems tobulinti ir optimizuoti savo kompiuterinį tinklą.
 • UAB „TOKSINA“ elektroninės parduotuvės diegimas. VKK, 2019

  • Šiame darbe studentas pristato tikslus ir uždavinius, susijusius su elektroninės parduotuvės diegimu. Taip pat aptariamos teorinės sąvokos ir procesai, susiję su turinio valdymo sistemomis. Diegimo projekto praktinė dalis apima konkrečius veiksmus, skirtus įgyvendinti elektroninę parduotuvę. Tai apima turinio valdymo sistemos konfigūraciją, tinklo infrastruktūros paruošimą, dizaino pritaikymą, produktų ir kategorijų valdymą bei mokėjimo ir pristatymo funkcionalumą.
 • VM infrastruktūros stebėsenos įrankio diegimas DXC TECHNOLOGY BALTIC UAB. VKK, 2019

  • Šiame darbe studentas pristato tikslus ir uždavinius, susijusius su VM infrastruktūros stebėsenos įrankio diegimu. Aprašo teorinė medžiaga, apimanti VM infrastruktūros stebėsenos principus ir procesus. Realizuojant praktinę dalį apima konkrečius žingsnius ir veiksmus, kurie reikalingi įrankio diegimui. Tai apima tinklo infrastruktūros paruošimą, įrankio konfigūraciją, įrenginio ir agentų įdiegimą, konfigūracijos tikrinimą bei prieigos teisių nustatymą. Paruoštas sprendimas užtikrina, kad DXC TECHNOLOGY BALTIC UAB turės efektyvų ir patikimą VM infrastruktūros stebėsenos įrankį. Tai suteikia organizacijai galimybę stebėti ir valdyti savo virtualią infrastruktūrą, atpažinti problemas ir optimizuoti našumą.
 • Elektroninės parduotuvės diegimas UAB“ PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS“ klientui. VKK, 2019

  • Šiame darbe studentas pristato projektui keliamus tikslus ir uždavinius. Aptaria teorinės koncepcijas ir svarbūs aspektus, susijusios su elektroninės parduotuvės diegimu. Studento paruošta praktinė dalis apima konkrečius žingsnius ir veiksmus, kurie reikalingi sėkmingam elektroninės parduotuvės diegimui. Tai apima platformos pasirinkimą, tinklo infrastruktūros paruošimą, dizaino ir vartotojo sąsajos kūrimą, prekių valdymo sistemą, apmokėjimo integraciją ir saugumo priemones. Sprendimo diegimas užtikrina, kad UAB "PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS" klientas turės veiksmingą ir patikimą elektroninės parduotuvės sprendimą. Tai suteikia galimybę klientui platinti savo produktus internete, pritraukti naujus klientus ir optimizuoti pardavimus.
 • Virtualių kompiuterių darbo vietų atnaujinimo projektas HCL TECHNOLOGIES LITHUANIA UAB partneriui. VKK, 2019

  • Šiame darbe studentas pristato projektui keliamus reikalavimus. Aptaria teorinės koncepcijas ir svarbūs aspektus, siejamus su virtualių kompiuterių darbo vietų atnaujinimu. Aprašant praktinę dalį aprašo konkrečius veiksmus, kurie reikalingi sėkmingam virtualių kompiuterių darbo vietų atnaujinimui. Tai apima esamų infrastruktūros komponentų peržiūrą, virtualizavimo platformos paruošimą, vartotojų reikalavimų analizę ir atnaujinimo strategijos nustatymą. Tai leido efektyviai valdyti ir prižiūrėti darbo vietas, sumažinant IT infrastruktūros išlaidas ir padidinant našumą bei patikimumą.

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2020 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su daiktų interneto tematiką (IoT), srautų valdymas, spausdinimo serveris, Raspberry Pi.

 • Žmonių srauto patalpoje fiksavimas ir analizavimas panaudojant mikrokompiuterį ir IR daviklius. VVK, 2020

  • Šio darbo tikslas yra stebėti ir analizuoti žmonių judėjimą patalpoje, siekiant gauti naudingą informaciją apie žmonių srautą, susidaromų eilių laikus ir kitus svarbius duomenis ir realizuoti srautų valdymą įmonės patalpose. Darbo teorinėje dalyje studentas aptaria infraraudonųjų jutiklių technologijos veikimo principus, mikrokompiuterio galimybes ir duomenų analizės metodus. Praktinėje dalyje studentas kuria prototipą ir įgyvendina žmonių judėjimo stebėjimo sistemą, kurioje naudojami IR jutikliai, skirti aptikti žmonių buvimą tam tikrose zonose. Mikrokompiuteris yra naudojamas kaip centrinis įrenginys skirtas valdyti tokius duomenys ir pranešti darbuotojui apie žmonių kiekio normų viršijimą.  
 • Spausdinimo paslaugos serveris. VVK, 2020

  • Šio darbo tikslas yra sukurti spausdinimo serverio sprendimą, kuris leidžia naudotojams iš skirtingų įrenginių siųsti spausdinimo užklausas į Raspberry Pi serverį prie kurio prijungiami spausdintuvai per USB prievadus. Darbe studentas aptaria Raspberry Pi galimybes, spausdinimo technologijas ir protokolus. Taip pat nagrinėjami spausdinimo paslaugų serverių kūrimo principus ir architektūra. Praktinėje dalyje studentas įgyvendina serverio sprendimą, kuris priima spausdinimo užklausas iš įvairių įrenginių per tinklą, nukreipia šias užklausas į prijungtą spausdintuvą per Raspberry Pi į CUPS programinį sprendimą. Šis projektas suteikia patogumą ir efektyvumą spausdinimo procesui, leidžiant naudotojams lengvai siųsti spausdinimo užklausas per tinklą į CUPS serverį. Šis darbas yra naudingas tiek asmeniniam, tiek verslo naudotojams, suteikiant paprastą ir efektyvų spausdinimo paslaugų valdymą bei prieinamumą.

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2021 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su daiktų interneto tematiką (IoT), Raspberry Pi, Android OS, mobilioji programa, programavimo aplinkos.

 • Išmaniojo įrenginio vietovės ir padėties nustatymo jutiklių panaudojimas programėlėje su papildytos realybės elementais. VU, 2021

  • Darbo tikslas sukurti programą naudojanti išmaniojo telefono įmontuotus jutiklius ir galėtų aptikti ir nustatyti vartotojo vietovę. Šio darbo teorinėje dalyje apžvelgiamos išmaniojo įrenginio technologijos, tokios kaip GPS, akselerometras, žingsnių skaičiuoklė, kompasas ir kt., kurios leidžia nustatyti įrenginio vietovę ir padėtį. Taip pat aprašomos papildytos realybės technologijos, kurios leidžia papildyti realiąją aplinką virtualiais elementais naudojant telefono kamerą. Darbo praktinėje dalyje studentas sukūrę programą, kuri integruoja šias technologijas su papildytos realybės funkcionalumu. Darbo rezultate programa gali atpažinti vartotojo vietovę, pateikti realaus pasaulio vaizdą per išmaniojo įrenginio kamerą ir pridėti virtualius elementus, pvz., navigacijos rodykles ar informacijos laukelius.
 • Vietinės sklaidos radijo stotys mikrokompiuteryje. VVK, 2021

  • Darbo tikslas yra sukurti programinę įrangą, kuri leistų Raspberry Pi mikrokompiuteriui naudoti kaip FM radijo siųstuvą. Savo darbe studentas apžvelgia FM radijo sklaidos technologijos ir principus bei mikrokompiuterio galimybės ir sąsajos, įskaitant GPIO (bendro naudojimo įvesties/išvesties) kontaktus. Taip pat nagrinėjamos nedokumentuota Raspberry Pi galimybė - valdyti FM radijo dažnio moduliaciją per GPIO pin4 kontaktą. Praktinėje dalyje studentas kuri programinę įrangą, kuri konfigūruoja GPIO pin4 kaip FM radijo siųstuvą, leidžiantį transliuoti vietinę radijo stoti trumpu atstumu. Naudojant tinkamą kodą ir konfigūraciją, mikrokompiuteris gali generuoti tinkamus signalus ir moduliuoti juos FM radijo dažniu. Taip sukuriamas funkcionalus FM radijo siųstuvas, kuris gali būti naudojamas vietinės sklaidos transliacijoms. Šis darbas demonstruoja naujas galimybes mikrokompiuterių naudojimui radijo sklaidos srityje.
 • Mobiliųjų programėlių kūrimo priemonių lyginamoji analizė. VVK, 2021

  • Šiame darbe atliekama mobilių programų kūrimo priemonių lyginamoji analizė, fokusuojantis į tradicines programavimo ir blokinio programavimo aplinkas. Darbo tikslas yra ištirti ir palyginti šias dvi programavimo metodikas, nustatyti jų privalumus ir trūkumus bei įvertinti tinkamumą įvairiems poreikiams. Teorinėje dalyje aptariamos tradicinio ir blokinio programavimo koncepcijos, metodologijos ir panaudojimo galimybės mobilių programų kūrimui. Praktinėje dalyje atliekamas tyrimas realizuojant mobilią programą skirtingomis aplinkomis. Nagrinėjamos tradicinio programavimo priemonė Visual Studio su Xamarin ir blokinio programavimo priemonė Kodular. Kiekviena iš priemonės pristatyta aprašant funkcionalumą, bei galimybės, taip pat pateikiamos naudojimo patirtys ir atsiliepimai. Galutinėje dalyje pateikiamos išvados, kuriomis pabrėžiamos kiekvienos programavimo metodikos stipriosios ir silpnosios pusės, jų tinkamumas konkrečioms situacijoms bei rekomendacijos, kada rinktis tradicinį ar blokinį programavimą priklausomai nuo projekto specifikos ir programuotojų poreikių.

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2022 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su daiktų interneto tematiką (IoT), Raspberry Pi, internetinė svetainė. 

 • Internetinė svetainė „Knygų mainai“. VVK, 2022

  • Darbe pristatoma internetinė svetainė „Knygų mainai“, kurios tikslas yra skatinti knygų mainus tarp jos vartotojų. Darbe autorius nagrinėja svetainės koncepciją, funkcionalumą ir galimą įgyvendinimą. Teorinėje dalyje aptariami knygų mainų privalumai ir poreikis šiuolaikinėje visuomenėje, taip pat nagrinėjami panašūs projektai. Taip pat pristatomas internetinės svetainės projektavimas, apimantis vartotojo sąsajos kūrimą, duomenų saugumą ir svetainės architektūrą. Praktinėje dalyje pristatomas sukurtos internetinės svetainės „Knygų mainai“ įgyvendinimas.
 • Patalpų rezervavimo sistema. VVK, 2022

  • Darbe pristatoma patalpų rezervavimo sistema, kurią sudaro fizinis lokalus patalpos rezervacijos pultas, naudojant Raspberry Pi mikrokompiuterį su integruotu ekranu, ir informacinės sistemos prototipas. Šio darbo teorinėje dalyje aptariama patalpų rezervavimo sprendimų svarba ir poreikis, taip pat nagrinėjami panašūs projektai ir jų privalumai. Be to pristatomas fizinio rezervacijos pulto prototipo kūrimas, įskaitant komponentų pasirinkimą, sąsajos projektavimą ir veikimo principą. Darbo praktinėje dalyje pristatomas sukurtas fizinis lokalus patalpos rezervacijos pultas naudojant Raspberry Pi mikrokompiuterį. Aprašomas jo funkcionalumas, įskaitant patalpos rezervacijos laikų paiešką, rezervacijos tvarkymą ir kitos funkcijos. Taip pat aptariama informacinės sistemos prototipo kūrimo dalis, įskaitant duomenų struktūrą, duomenų bazę ir naudotojo sąsajos sprendimas.

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2023 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su pramoninių daiktų interneto, IIoT, Android OS, mobiliųjų programų, internetinių svetainių tematikomis.

 • Automatizuotas prieigos taškų grafinės naudotojo sąsajos testavimo įrankis. VU, 2023

  • Šiame darbe pristatoma automatizuota įterpinių prieigos taškų (API) grafikinės naudotojo sąsajos (GUI) testavimo sistema. Darbe aptariama API testavimo svarba, nagrinėjami esami testavimo įrankiai, ir sukuriamas naujas automatizuotas testavimo įrankis. Įrankis leidžia kurti testavimo scenarijus, vykdyti testus ir analizuoti rezultatus. Darbo išvadose apžvelgiami įrankio veikimas, gauti rezultatai ir siūlomos tobulinimo rekomendacijos. Šis darbas prisideda prie efektyvesnio API testavimo, sumažinant žmogiškojo darbo įsitraukimą ir padidinant testavimo rezultatų patikimumą.
 • USB-CAN konverterio testavimo programa. VU, 2023

  • Šiame baigiamajame darbe pristatoma USB-CAN konverterio testavimo programa, skirta patikrinti konverterio funkcionalumą ir suderinamumą su CAN (Controller Area Network) protokolu. Darbe aptariami USB-CAN konverterių svarba ir naudojimo sritis bei nagrinėjamos esamos testavimo priemonės. Sukurta testavimo programa leidžia automatiškai generuoti CAN protokolo pranešimus, siųsti juos per USB-CAN konverterį ir tikrinti gautus rezultatus. Darbo rezultatai apima testavimo programos veikimą, gautus rezultatus ir siūlomus tobulinimo pasiūlymus. Šis darbas prisideda prie efektyvesnio ir patikimesnio USB-CAN konverterių testavimo, palengvinant patikrinimo procesą ir užtikrinant aukštą konverterio veikimo kokybę.
 • Interactive Educational Crossword Game. VVK, 2023

  • The work focuses on the development of an interactive educational crossword game. It explores the use of information technology to create a rich and engaging user experience. Front-end development involves the design and implementation of the user interface, providing intuitive navigation, visually appealing graphics and interactive crossword solving elements. Backend development focuses on the implementation of game logic, database management and the integration of necessary APIs or frameworks. The thesis discusses the technologies used for both front-end and back-end development, such as HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP and others. It also examines the challenges encountered during the development process and provides solutions to optimise performance and improve the user experience.
 • Mobile Program for Augmented Reality. VVK, 2023

  • The primary objective of this thesis is to undertake the development of an Android mobile application targeted at the corporate client, where the application combines location-based functionalities with augmented reality features. The main aim is to create an interface that provides the end user with an engaging and user-centric experience, achieved through the integration of simultaneous geolocation data with virtual objects, thereby exploiting the potential of augmented reality technology. This research will include a comprehensive exploration of Android programming paradigms and augmented reality frameworks, thereby laying the foundation for the design and implementation of the proposed mobile application. Furthermore, the study will delve into the realm of location-based methodologies, including Global Positioning System (GPS) technologies and Indoor Positioning Systems, to accurately monitor and track the real-time location of users. Augmented reality elements will be carefully integrated into the application, providing users with additional information and visual representations relevant to their immediate environment, including the display of current positions and cryptographic operations. User interface design, performance optimization and rigorous validation testing will also be integral aspects of this research effort, all aimed at ensuring an optimal and intuitive user experience.
 • Šabloninių apipavidalinimų nuotraukoms sistema. VVK, 2023

  • Šio baigiamojo darbo tikslas yra sukurti internetinę nuotraukų redagavimo sistemą su šabloniniais apipavidalinimais, fokusuojantis į internetinių medijų studijų sritį. Ši sistema suteikia vartotojams galimybę redaguoti nuotraukas tiesiogiai interneto naršyklėje ir pritaikyti šabloninius apipavidalinimus, siekiant suteikti unikalią stilistiką jų nuotraukoms. Darbe išnagrinėtos nuotraukų redagavimo technologijos, taip pat šabloninių apipavidalinimų kūrimo principai. Svarbus dėmesys skiriamas naudotojo sąsajos dizainui ir vartotojo patogumui užtikrinti. Baigiamasis darbas pabaigtas sistemos prototipo kūrimu ir jo išbandymu, siekiant įvertinti sistemos veikimą.

Magistrų darbai iki 2016 metų:

 • Lygiagretieji skaičiavimai naudojant vaizdo plokštes. Lietuvos edukologijos universitetas, 2013
 • Virtualus darbalaukis kaip debesų kompiuterijos technologija ir jo taikymų analizė. Lietuvos edukologijos universitetas, 2014
 • SEO technologijos internete ir jų taikymas asmeniniame kompiuteryje. Lietuvos edukologijos universitetas, 2015