2017 metais apginti darbai

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2017 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su web technologijomis ir informacinių sistemų kūrimu skirti arba esamų sprendimų atnaujinimui, arba naujų sprendimų realizavimui.

  • Paslaugų užsakymo formavimo, informavimo apie vykdymą ir apmokėjimo informacinės sistemos kūrimas ir diegimas. VGTU, 2017

    • Darbo tikslas buvo sukurti ir įgyvendinti informacinę sistemą, kuri būtų skirta paslaugų užsakymo formavimui ir vykdymo informacijos teikimui. Ši sistema turį suteikti klientams patogią platformą, kurioje jie gali paprastai užsisakyti paslaugas, gauti informaciją apie jų vykdymą ir patogiai atlikti apmokėjimus. Kaip rezultatas, buvo sukurtas ir pritaikytas specializuotas įrankis, leidžiantis klientams lengvai ir efektyviai užsisakyti paslaugas bei gauti aktualią informaciją apie jų vykdymą.
  • UAB „TRANSCOUNT LT“ informacinės sistemos analizė ir modernizavimas. VKK, 2017

    • Darbo tikslas buvo išanalizuoti ir modernizuoti UAB „TRANSCOUNT LT” informacinę sistemą. Darbo metu buvo atliktas sistemos tyrimas, siekiant nustatyti esamas problemas, trūkumus ir poreikius. Remiantis gautais rezultatais, buvo sukurtas modernizavimo planas, kuris apėmė reikiamas tobulinimo ir atnaujinimo priemones. Proceso metu buvo atnaujintos arba pakeistos sistemos komponentės. Modernizuota informacinė sistema suteikę organizacijai daugiau funkcionalumo, efektyvumo ir patogumo.
  • Finansinių duomenų registravimo sistemos kūrimas pagal UAB Lexita reikalavimus. VKK, 2017

    • Darbo tikslas buvo sukurti web puslapio sprendimą skirta finansinių duomenų registravimui, atitinkanti UAB „Lexita” nustatytus reikalavimus. Darbo metu buvo atlikta išsami analizė, siekiant suprasti įmonės finansinių duomenų registravimo poreikius. Remiantis gautais rezultatais, buvo kuriamas specializuotas sprendimas, kuris leidžia efektyviai ir patikimai registruoti finansinius duomenis. Gautas sprendimas atitiko UAB „Lexita” suformuluotus reikalavimus, įskaitant tinkamą duomenų saugumą, duomenų struktūrą ir procesų valdymą.