2021 metais apginti darbai

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2021 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su daiktų interneto tematiką (IoT), Raspberry Pi, Android OS, mobilioji programa, programavimo aplinkos.

  • Išmaniojo įrenginio vietovės ir padėties nustatymo jutiklių panaudojimas programėlėje su papildytos realybės elementais. VU, 2021

    • Darbo tikslas sukurti programą naudojanti išmaniojo telefono įmontuotus jutiklius ir galėtų aptikti ir nustatyti vartotojo vietovę. Šio darbo teorinėje dalyje apžvelgiamos išmaniojo įrenginio technologijos, tokios kaip GPS, akselerometras, žingsnių skaičiuoklė, kompasas ir kt., kurios leidžia nustatyti įrenginio vietovę ir padėtį. Taip pat aprašomos papildytos realybės technologijos, kurios leidžia papildyti realiąją aplinką virtualiais elementais naudojant telefono kamerą. Darbo praktinėje dalyje studentas sukūrę programą, kuri integruoja šias technologijas su papildytos realybės funkcionalumu. Darbo rezultate programa gali atpažinti vartotojo vietovę, pateikti realaus pasaulio vaizdą per išmaniojo įrenginio kamerą ir pridėti virtualius elementus, pvz., navigacijos rodykles ar informacijos laukelius.
  • Vietinės sklaidos radijo stotys mikrokompiuteryje. VVK, 2021

    • Darbo tikslas yra sukurti programinę įrangą, kuri leistų Raspberry Pi mikrokompiuteriui naudoti kaip FM radijo siųstuvą. Savo darbe studentas apžvelgia FM radijo sklaidos technologijos ir principus bei mikrokompiuterio galimybės ir sąsajos, įskaitant GPIO (bendro naudojimo įvesties/išvesties) kontaktus. Taip pat nagrinėjamos nedokumentuota Raspberry Pi galimybė – valdyti FM radijo dažnio moduliaciją per GPIO pin4 kontaktą. Praktinėje dalyje studentas kuri programinę įrangą, kuri konfigūruoja GPIO pin4 kaip FM radijo siųstuvą, leidžiantį transliuoti vietinę radijo stoti trumpu atstumu. Naudojant tinkamą kodą ir konfigūraciją, mikrokompiuteris gali generuoti tinkamus signalus ir moduliuoti juos FM radijo dažniu. Taip sukuriamas funkcionalus FM radijo siųstuvas, kuris gali būti naudojamas vietinės sklaidos transliacijoms. Šis darbas demonstruoja naujas galimybes mikrokompiuterių naudojimui radijo sklaidos srityje.
  • Mobiliųjų programėlių kūrimo priemonių lyginamoji analizė. VVK, 2021

    • Šiame darbe atliekama mobilių programų kūrimo priemonių lyginamoji analizė, fokusuojantis į tradicines programavimo ir blokinio programavimo aplinkas. Darbo tikslas yra ištirti ir palyginti šias dvi programavimo metodikas, nustatyti jų privalumus ir trūkumus bei įvertinti tinkamumą įvairiems poreikiams. Teorinėje dalyje aptariamos tradicinio ir blokinio programavimo koncepcijos, metodologijos ir panaudojimo galimybės mobilių programų kūrimui. Praktinėje dalyje atliekamas tyrimas realizuojant mobilią programą skirtingomis aplinkomis. Nagrinėjamos tradicinio programavimo priemonė Visual Studio su Xamarin ir blokinio programavimo priemonė Kodular. Kiekviena iš priemonės pristatyta aprašant funkcionalumą, bei galimybės, taip pat pateikiamos naudojimo patirtys ir atsiliepimai. Galutinėje dalyje pateikiamos išvados, kuriomis pabrėžiamos kiekvienos programavimo metodikos stipriosios ir silpnosios pusės, jų tinkamumas konkrečioms situacijoms bei rekomendacijos, kada rinktis tradicinį ar blokinį programavimą priklausomai nuo projekto specifikos ir programuotojų poreikių.