2018 metais apginti darbai

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2018 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su web technologijomis , virtualizavimo ir daiktų interneto technologijomis (IoT).  

 • Kelių įrenginių prijungtų prie mikrokompiuterio valdymas naudojant I²C magistralės galimybes. VGTU, 2018

  • Darbo tikslas buvo valdyti kelius įrenginius, prijungtus prie mikrokompiuterio, naudojant I²C magistralės galimybes. Jo įgyvendinimo metu buvo įgyvendinta I²C magistralės konfigūracija, siekiant užtikrinti tinkamą ryšį ir komunikaciją su įrenginiais. Naudojant I²C protokolą, galima siųsti ir gauti duomenis iš kiekvieno prijungto jutiklio ar valdomo įrenginio. Šis projektas suteikia galimybę efektyviai ir patikimai valdyti kelių įrenginių veikimą, sumažinant laidinio ryšio naudojimą ir padidinant sistemų valdymo efektyvumą.
 • Vidinių maršrutizavimo protokolų palyginimas. VGTU, 2018

  • Darbo tikslas buvo atlikti išsamią vidinių maršrutizavimo protokolų palyginimo analizę. Darbo metu buvo nagrinėjami OSPF (Open Shortest Path First) ir RIP (Routing Information Protocol) protokolai, kurie yra plačiai naudojami vidaus tinklo maršrutizavime. Analizė apėmė šių protokolų veikimo principus, efektyvumą, plėtojimą ir tinkamumą skirtingoms tinklo aplinkybėms. Palyginimo rezultatai parodė, kad OSPF yra daugiau tinkamas sudėtingesniems ir dideliems tinklams dėl savo didesnio efektyvumo ir plėtojimo. Tačiau RIP yra paprastesnis ir gali būti tinkamas mažesniems tinklams su mažesniais reikalavimais.
 • Įmonės ryšių infrastruktūros projektavimas telekomunikacinio serverio ir virtualių mašinų pagrindu. VGTU, 2018

  • Šio darbo tikslas buvo sukurti efektyvų ir lankstų įmonės ryšių infrastruktūros projektą, veikianti telekomunikacinio serverio ir virtualių mašinų pagrindu. Darbe buvo nagrinėjami įmonės ryšių poreikiai ir infrastruktūros reikalavimai, siekiant sukurti patikimą ir laisvai keičiamą sistemą. Analizės rezultatai leido pasiūlyti telekomunikacinio serverio architektūrą, kur virtualios mašinos veiktų kaip paslaugų teikėjai. Toks sprendimas užtikrina efektyvų išteklių naudojimą, vietos ir administravimo išlaidų taupymą.
 • Vidinio programavimo kalbų palyginimas nekilnojamojo turto tinklapio kūrime. VGTU, 2018

  • Šiame darbe studentas atliko išsamią backend programavimo kalbų analizę ir palyginimą, siekiant nustatyti optimalią kalbą skirta nekilnojamojo turto tinklapio kūrimui. Tyrimo metu buvo vertinamas kelių kalbų funkcionalumas, našumas, saugumas ir plėtotės galimybės. Šis darbas atkreipia dėmesį į būtinybę pasirinkti tinkamą backend programavimo kalbą, kad būtų užtikrintas tinklapio efektyvumas, patikimumas ir tobulinimas ateityje.
 • Android OS programėlių kūrimo aplinkų lyginamoji analizė. VGTU, 2018

  • Šiame darbe studentas aprašo Android OS programų kūrimo aplinkų lyginamąją analizę. Apžvelgia teorinius programų kūrimo aspektus, įskaitant Android OS ypatumus. Analizuojamos įvairios IDE („Android Studio“, „Visual Studio“, „AppInventor 2“), o praktinėje dalyje realizuojamas „Telefonų knyga“ programos prototipas. Šis darbas suteikia vertingą informaciją programuotojams, norintiems geriau suprasti ir pasirinkti tinkamą programėlių kūrimo aplinką Android OS platformai.
 • Išmanaus namo monitoringo ir valdymo sistemos kūrimas naudojant mikrokompiuterį. VGTU, 2018

  • Šiame darbe studentas išsamiai aprašo teorinius aspektus, susijusius su daiktų internetu ir konkretų taikymo atvejų – išmanus namas, ir jo monitoringą per internetą. Taip pat atliko technologinių sprendimų analizę, kurioje aptarę mikrokompiuterių galimybės, sistemos komponentus ir technologijų tendencijas. Pateikia išmanaus namo projektą su sistemos schemomis, pradinėmis konfigūracijomis ir būsimos paslaugos prototipu. Šis darbas suteikia išsamią informaciją apie išmanųjį namą ir jo įgyvendinimą.
 • Operacinių sistemų diegimo nuotoliniu būdu įgyvendinimas UAB „BLUE BRIDGE BOND”. VKK, 2018

  • Šio darbo tikslas buvo įgyvendinti operacinių sistemų diegimą nuotoliniu būdu UAB „BLUE BRIDGE BOND”. Darbo metu buvo atlikta išsami analizė ir tyrimas, siekiant identifikuoti tinkamas technologines priemones ir procedūras. Remiantis gautais rezultatais, buvo sukurtas ir įgyvendintas nuotolinio operacinių sistemų diegimo sprendimas, kuris leidžia efektyviai ir saugiai diegti operacines sistemas į įmonės klientų kompiuterius. Tai leido UAB „BLUE BRIDGE BOND” sutaupyti laiką ir išteklius bei pagerinti operacinių sistemų diegimo procesą.
 • UAB „LAPTOP.LT“ ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS KŪRIMAS. VKK, 2018

  • Šiame darbe buvo siekiama sukurti elektroninę parduotuvę UAB „LAPTOP.LT”. Darbo metu buvo atlikta išsami analizė ir planavimas, siekiant įgyvendinti reikiamas funkcionalumo ir dizaino reikalavimus. Remiantis gautais rezultatais, buvo kuriama elektroninė parduotuvė, kuri leidžia klientams patogiai naršyti ir įsigyti prekes bei paslaugas. Įgyvendinimas realizuotas vienos iš populiaresnių TVS pagrindu, siekiant suteikti teigiamą vartotojo patirtį.
 • The Workers Entrance Administration System Based on NFC Technology. VVK, 2018

  • The work presents a systematic and scientifically grounded exploration of the implementation of an access control system integrating Raspberry Pi microcomputer, Arduino board, NFC sensor, and electric lock. The study exhibits a rigorous investigation of the objectives and requirements of the system. The student demonstrates a comprehensive understanding of NFC technology and its relevance in access control systems. The practical realization of the system is meticulously explicated, emphasizing the seamless integration of the constituent components. The NFC sensor facilitates secure worker identification, while the electric lock ensures controlled access to restricted areas. The user-friendly interface and efficient administration capabilities contribute to the overall effectiveness of the system.