2023 metais apginti darbai

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2023 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su pramoninių daiktų interneto, IIoT, Android OS, mobiliųjų programų, internetinių svetainių tematikomis.

 • Automatizuotas prieigos taškų grafinės naudotojo sąsajos testavimo įrankis. VU, 2023

  • Šiame darbe pristatoma automatizuota įterpinių prieigos taškų (API) grafikinės naudotojo sąsajos (GUI) testavimo sistema. Darbe aptariama API testavimo svarba, nagrinėjami esami testavimo įrankiai, ir sukuriamas naujas automatizuotas testavimo įrankis. Įrankis leidžia kurti testavimo scenarijus, vykdyti testus ir analizuoti rezultatus. Darbo išvadose apžvelgiami įrankio veikimas, gauti rezultatai ir siūlomos tobulinimo rekomendacijos. Šis darbas prisideda prie efektyvesnio API testavimo, sumažinant žmogiškojo darbo įsitraukimą ir padidinant testavimo rezultatų patikimumą.
 • USB-CAN konverterio testavimo programa. VU, 2023

  • Šiame baigiamajame darbe pristatoma USB-CAN konverterio testavimo programa, skirta patikrinti konverterio funkcionalumą ir suderinamumą su CAN (Controller Area Network) protokolu. Darbe aptariami USB-CAN konverterių svarba ir naudojimo sritis bei nagrinėjamos esamos testavimo priemonės. Sukurta testavimo programa leidžia automatiškai generuoti CAN protokolo pranešimus, siųsti juos per USB-CAN konverterį ir tikrinti gautus rezultatus. Darbo rezultatai apima testavimo programos veikimą, gautus rezultatus ir siūlomus tobulinimo pasiūlymus. Šis darbas prisideda prie efektyvesnio ir patikimesnio USB-CAN konverterių testavimo, palengvinant patikrinimo procesą ir užtikrinant aukštą konverterio veikimo kokybę.
 • Interactive Educational Crossword Game. VVK, 2023

  • The work focuses on the development of an interactive educational crossword game. It explores the use of information technology to create a rich and engaging user experience. Front-end development involves the design and implementation of the user interface, providing intuitive navigation, visually appealing graphics and interactive crossword solving elements. Backend development focuses on the implementation of game logic, database management and the integration of necessary APIs or frameworks. The thesis discusses the technologies used for both front-end and back-end development, such as HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP and others. It also examines the challenges encountered during the development process and provides solutions to optimise performance and improve the user experience.
 • Mobile Program for Augmented Reality. VVK, 2023

  • The primary objective of this thesis is to undertake the development of an Android mobile application targeted at the corporate client, where the application combines location-based functionalities with augmented reality features. The main aim is to create an interface that provides the end user with an engaging and user-centric experience, achieved through the integration of simultaneous geolocation data with virtual objects, thereby exploiting the potential of augmented reality technology. This research will include a comprehensive exploration of Android programming paradigms and augmented reality frameworks, thereby laying the foundation for the design and implementation of the proposed mobile application. Furthermore, the study will delve into the realm of location-based methodologies, including Global Positioning System (GPS) technologies and Indoor Positioning Systems, to accurately monitor and track the real-time location of users. Augmented reality elements will be carefully integrated into the application, providing users with additional information and visual representations relevant to their immediate environment, including the display of current positions and cryptographic operations. User interface design, performance optimization and rigorous validation testing will also be integral aspects of this research effort, all aimed at ensuring an optimal and intuitive user experience.
 • Šabloninių apipavidalinimų nuotraukoms sistema. VVK, 2023

  • Šio baigiamojo darbo tikslas yra sukurti internetinę nuotraukų redagavimo sistemą su šabloniniais apipavidalinimais, fokusuojantis į internetinių medijų studijų sritį. Ši sistema suteikia vartotojams galimybę redaguoti nuotraukas tiesiogiai interneto naršyklėje ir pritaikyti šabloninius apipavidalinimus, siekiant suteikti unikalią stilistiką jų nuotraukoms. Darbe išnagrinėtos nuotraukų redagavimo technologijos, taip pat šabloninių apipavidalinimų kūrimo principai. Svarbus dėmesys skiriamas naudotojo sąsajos dizainui ir vartotojo patogumui užtikrinti. Baigiamasis darbas pabaigtas sistemos prototipo kūrimu ir jo išbandymu, siekiant įvertinti sistemos veikimą.