2022 metais apginti darbai

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2022 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su daiktų interneto tematiką (IoT), Raspberry Pi, internetinė svetainė. 

  • Internetinė svetainė „Knygų mainai“. VVK, 2022

    • Darbe pristatoma internetinė svetainė „Knygų mainai“, kurios tikslas yra skatinti knygų mainus tarp jos vartotojų. Darbe autorius nagrinėja svetainės koncepciją, funkcionalumą ir galimą įgyvendinimą. Teorinėje dalyje aptariami knygų mainų privalumai ir poreikis šiuolaikinėje visuomenėje, taip pat nagrinėjami panašūs projektai. Taip pat pristatomas internetinės svetainės projektavimas, apimantis vartotojo sąsajos kūrimą, duomenų saugumą ir svetainės architektūrą. Praktinėje dalyje pristatomas sukurtos internetinės svetainės „Knygų mainai“ įgyvendinimas.
  • Patalpų rezervavimo sistema. VVK, 2022

    • Darbe pristatoma patalpų rezervavimo sistema, kurią sudaro fizinis lokalus patalpos rezervacijos pultas, naudojant Raspberry Pi mikrokompiuterį su integruotu ekranu, ir informacinės sistemos prototipas. Šio darbo teorinėje dalyje aptariama patalpų rezervavimo sprendimų svarba ir poreikis, taip pat nagrinėjami panašūs projektai ir jų privalumai. Be to pristatomas fizinio rezervacijos pulto prototipo kūrimas, įskaitant komponentų pasirinkimą, sąsajos projektavimą ir veikimo principą. Darbo praktinėje dalyje pristatomas sukurtas fizinis lokalus patalpos rezervacijos pultas naudojant Raspberry Pi mikrokompiuterį. Aprašomas jo funkcionalumas, įskaitant patalpos rezervacijos laikų paiešką, rezervacijos tvarkymą ir kitos funkcijos. Taip pat aptariama informacinės sistemos prototipo kūrimo dalis, įskaitant duomenų struktūrą, duomenų bazę ir naudotojo sąsajos sprendimas.