2016 metais apginti darbai

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2016 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su kompiuterinių tinklų, PC parinkimo, svetainių kūrimo, Android OS programų kūrimo tematiką.

 • UAB „Accel IT solutions” kompiuterių tinklo modernizavimas, VGTU, 2016

  • Darbe studentas aprašė kompiuterinių tinklų komponentus ir technologijas, atliko įmonės tinklo analizę, nustatė problemas ir pasiūlė naują tinklo įrangos konfigūraciją bei pateikė ekonominį projekto pagrindimą. Darbe buvo nagrinėjami tinklo elementai, protokolai, o analizė atskleidė trūkumus esamame tinklo modelyje. Studentas pasiūlė įdiegti naujus, efektyvesnius komponentus ir technologijas, siekiant gerinti tinklo veikimą. Taip pat buvo parengtas ekonominis vertinimas, apimantis įrangos įsigijimo ir įdiegimo išlaidas bei potencialias naudos gavimo rodiklius.
 • UAB EK GAL svetainės projektavimas ir sukūrimas, VGTU, 2016

  • Darbe studentas pateikė web technologijų apžvalgą ir atliko apklausą dėl jų naudojimo Lietuvoje. Remiantis gautais rezultatais, JOOMLA buvo pasirinkta kaip pagrindinė tinklalapio valdymo sistema. Studentas įdiegė šią tinklalapio valdymo sistemą ir pritaikė ją pagal užsakovo specifinius poreikius.
 • Antivirusinių programų įtaka Windows ir Ubuntu OS veikimui. VGTU, 2016

  • Darbe studentas pristatė kompiuterinių virusų apžvalgą ir antivirusinių programų veikimo principus, taip pat atliko tyrimą dėl antivirusinių programų įtakos operacinių sistemų veikimui. Tyrimo rezultatai buvo praktiškai patvirtinti Panevėžio kolegijoje ir taikomi naujos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimuose.
 • Android programos „grybų enciklopedija” kūrimas ir realizavimas skirtingose terpėse. VGTU, 2016

  • Baigiamasis darbas buvo skirtas kurti „Grybų enciklopedija” Android programą, kuri suteikia informaciją apie įvairius grybus. Darbe buvo atliktas tyrimas, siekiant suprasti naudotojų poreikius ir lūkesčius. Baigiamasis darbas padėjo studentui pritaikyti teorines žinias praktiniame projekte ir įgyti vertingos patirties programavime. Darbas atspindi studento sugebėjimus projektuoti, kurti ir adaptuoti programinę įrangą realiems naudotojams.
 • Kompiuterinių darbo vietų mažose įmonėse analizės ir rizikų vertinimo įrankio kūrimas UAB „Gipako” pagrindu. VKK, 2016

  • Baigiamojo darbo tikslas buvo sukurti analizės ir rizikų vertinimo įrankį, pritaikytą mažoms įmonėms, kurios naudoja kompiuterines darbo vietas. Darbas buvo atliktas, analizuojant UAB „Gipako” atvejį. Tyrimo metu buvo išsamiai analizuojamos esamos problemas ir rizikos, susijusios su kompiuterinėmis darbo vietomis šioje įmonėje. Remiantis gautais rezultatais, buvo sukurtas specializuotas įrankis, leidžiantis vertinti ir valdyti šias rizikas. Šis įrankis suteikia galimybę mažoms įmonėms efektyviau ir saugiau naudoti kompiuterines darbo vietas, taip pat įgyvendinti tinkamas saugos priemones. Šis projektas padėjo UAB „Gipako” ir gali turėti naudos ir kitoms mažosioms įmonėms, padedant joms geriau valdyti ir mažinti rizikas, susijusias su kompiuterinėmis darbo vietomis.