2019 metais apginti darbai

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2019 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su internetinių parduotuvių kūrimu, lokalaus serverio ar darbo vietų virtualizavimas ir jo technologijomis bei stebėsenos įrankių diegimu. 

 • UAB „MARKMONITOR“ lokalaus serverio virtualizavimo projektas. VKK, 2019

  • Darbas apima serverių architektūros analizę, virtualizacijos privalumų ir iššūkių apžvalgą bei pasirinktų virtualizacijos platformų vertinimą. Aprašant praktinė šio projekto dalį studentas siūlo konkrečius sprendimus ir metodiką lokalaus serverio virtualizavimui. Taip pat aptariami numatomi naudos aspektai, pvz., išteklių taupymas ir lengvas infrastruktūros valdymas. Šis projektas suteikia vertingą informaciją ir rekomendacijas UAB „MARKMONITOR” atliekant lokalaus serverio virtualizavimą. 
 • Kompiuterinių tinklų tobulinimo projektas UAB „SISTEMŲ INTEGRACIJOS SPRENDIMAI“. VKK, 2019

  • Darbe studentas pristato sprendimui keliamus tikslus ir uždavinius bei teorinius aspektus, susijusius su kompiuterinių tinklų projektavimu ir optimizavimu. Analizuojami tinklo infrastruktūros poreikiai, aptariamos technologijos ir sprendimai, siekiant padidinti tinklo našumą ir efektyvumą. Darbo praktinė dalis apima konkrečius sprendimus ir veiksmus, kuriais siekiama tobulinti organizacijos kompiuterinį tinklą. Tai gali apimti tinklo architektūros pakeitimus, tinklo elementų modernizaciją arba tinklo saugumo stiprinimą. Projektas siekia pagerinti tinklo veikimą, padidinti duomenų perdavimo greitį ir užtikrinti tinklo stabilią veikimą. Šio darbo rezultatai yra naudingi UAB „SISTEMŲ INTEGRACIJOS SPRENDIMAI” organizacijai, padedant jiems tobulinti ir optimizuoti savo kompiuterinį tinklą.
 • UAB „TOKSINA“ elektroninės parduotuvės diegimas. VKK, 2019

  • Šiame darbe studentas pristato tikslus ir uždavinius, susijusius su elektroninės parduotuvės diegimu. Taip pat aptariamos teorinės sąvokos ir procesai, susiję su turinio valdymo sistemomis. Diegimo projekto praktinė dalis apima konkrečius veiksmus, skirtus įgyvendinti elektroninę parduotuvę. Tai apima turinio valdymo sistemos konfigūraciją, tinklo infrastruktūros paruošimą, dizaino pritaikymą, produktų ir kategorijų valdymą bei mokėjimo ir pristatymo funkcionalumą.
 • VM infrastruktūros stebėsenos įrankio diegimas DXC TECHNOLOGY BALTIC UAB. VKK, 2019

  • Šiame darbe studentas pristato tikslus ir uždavinius, susijusius su VM infrastruktūros stebėsenos įrankio diegimu. Aprašo teorinė medžiaga, apimanti VM infrastruktūros stebėsenos principus ir procesus. Realizuojant praktinę dalį apima konkrečius žingsnius ir veiksmus, kurie reikalingi įrankio diegimui. Tai apima tinklo infrastruktūros paruošimą, įrankio konfigūraciją, įrenginio ir agentų įdiegimą, konfigūracijos tikrinimą bei prieigos teisių nustatymą. Paruoštas sprendimas užtikrina, kad DXC TECHNOLOGY BALTIC UAB turės efektyvų ir patikimą VM infrastruktūros stebėsenos įrankį. Tai suteikia organizacijai galimybę stebėti ir valdyti savo virtualią infrastruktūrą, atpažinti problemas ir optimizuoti našumą.
 • Elektroninės parduotuvės diegimas UAB“ PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS“ klientui. VKK, 2019

  • Šiame darbe studentas pristato projektui keliamus tikslus ir uždavinius. Aptaria teorinės koncepcijas ir svarbūs aspektus, susijusios su elektroninės parduotuvės diegimu. Studento paruošta praktinė dalis apima konkrečius žingsnius ir veiksmus, kurie reikalingi sėkmingam elektroninės parduotuvės diegimui. Tai apima platformos pasirinkimą, tinklo infrastruktūros paruošimą, dizaino ir vartotojo sąsajos kūrimą, prekių valdymo sistemą, apmokėjimo integraciją ir saugumo priemones. Sprendimo diegimas užtikrina, kad UAB „PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS” klientas turės veiksmingą ir patikimą elektroninės parduotuvės sprendimą. Tai suteikia galimybę klientui platinti savo produktus internete, pritraukti naujus klientus ir optimizuoti pardavimus.
 • Virtualių kompiuterių darbo vietų atnaujinimo projektas HCL TECHNOLOGIES LITHUANIA UAB partneriui. VKK, 2019

  • Šiame darbe studentas pristato projektui keliamus reikalavimus. Aptaria teorinės koncepcijas ir svarbūs aspektus, siejamus su virtualių kompiuterių darbo vietų atnaujinimu. Aprašant praktinę dalį aprašo konkrečius veiksmus, kurie reikalingi sėkmingam virtualių kompiuterių darbo vietų atnaujinimui. Tai apima esamų infrastruktūros komponentų peržiūrą, virtualizavimo platformos paruošimą, vartotojų reikalavimų analizę ir atnaujinimo strategijos nustatymą. Tai leido efektyviai valdyti ir prižiūrėti darbo vietas, sumažinant IT infrastruktūros išlaidas ir padidinant našumą bei patikimumą.