2020 metais apginti darbai

Čia pateikti studentų kurie apgynę savo BD 2020 metais darbų pavadinimai. Darbai siejami su daiktų interneto tematiką (IoT), srautų valdymas, spausdinimo serveris, Raspberry Pi.

  • Žmonių srauto patalpoje fiksavimas ir analizavimas panaudojant mikrokompiuterį ir IR daviklius. VVK, 2020

    • Šio darbo tikslas yra stebėti ir analizuoti žmonių judėjimą patalpoje, siekiant gauti naudingą informaciją apie žmonių srautą, susidaromų eilių laikus ir kitus svarbius duomenis ir realizuoti srautų valdymą įmonės patalpose. Darbo teorinėje dalyje studentas aptaria infraraudonųjų jutiklių technologijos veikimo principus, mikrokompiuterio galimybes ir duomenų analizės metodus. Praktinėje dalyje studentas kuria prototipą ir įgyvendina žmonių judėjimo stebėjimo sistemą, kurioje naudojami IR jutikliai, skirti aptikti žmonių buvimą tam tikrose zonose. Mikrokompiuteris yra naudojamas kaip centrinis įrenginys skirtas valdyti tokius duomenys ir pranešti darbuotojui apie žmonių kiekio normų viršijimą.  
  • Spausdinimo paslaugos serveris. VVK, 2020

    • Šio darbo tikslas yra sukurti spausdinimo serverio sprendimą, kuris leidžia naudotojams iš skirtingų įrenginių siųsti spausdinimo užklausas į Raspberry Pi serverį prie kurio prijungiami spausdintuvai per USB prievadus. Darbe studentas aptaria Raspberry Pi galimybes, spausdinimo technologijas ir protokolus. Taip pat nagrinėjami spausdinimo paslaugų serverių kūrimo principus ir architektūra. Praktinėje dalyje studentas įgyvendina serverio sprendimą, kuris priima spausdinimo užklausas iš įvairių įrenginių per tinklą, nukreipia šias užklausas į prijungtą spausdintuvą per Raspberry Pi į CUPS programinį sprendimą. Šis projektas suteikia patogumą ir efektyvumą spausdinimo procesui, leidžiant naudotojams lengvai siųsti spausdinimo užklausas per tinklą į CUPS serverį. Šis darbas yra naudingas tiek asmeniniam, tiek verslo naudotojams, suteikiant paprastą ir efektyvų spausdinimo paslaugų valdymą bei prieinamumą.